background scribble

Over Badhuis Middelburg

zinderende  broedplaats

Badhuis Middelburg (°2017) is een zinderend broeinest waar creatieve ondernemers zich onderdompelen in hun werk, cultuur en toegepaste kunst. Een werk- en ontmoetingsplek waar de inspiratie, kruisbestuiving en soepele samenwerkingen voor het oprapen liggen. Waar kennis en kunde gedeeld wordt met elkaar, Zeeland en de rest van de wereld.

En hoe werkt dat dan..?
Het Badhuis telt tien vaste werkplekken en twee stageplekken, naast een paar ruime vergadertafels, een belcel en een keuken met goede koffie en thee. Wie bij de club komt, committeert zich voor ten minste een jaar aan zijn werkplek. Zo leren we elkaar goed kennen.

De gemiddelde Badmeester spendeert een gemiddelde werkdag afwisselend verzonken in eigen werk, kletsend of sparrend met collega’s en vergaderend met klanten. Ook op dagen dat Badmeesters volledig door eigen projecten in beslag genomen worden, is er altijd de magie van de lunchtafel – tussen half een en half twee regeert daar de gezelligheid, van ernst tot slappe lach.

Specialismes en projecten
In het Badhuis komen allerlei disciplines samen. Op dit moment hebben we specialisten in huis op het gebied van vormgeving, webdesign, branding, copywriting, content creation en diverse slimme toepassingen van IT. Ook vaklui in proza, poëzie, podiumkunst, filosofie, programmering, community building, journalistiek, 3D-ontwerp, illustratie en filmen vinden een thuis in het Badhuis. Onder oud-Badmeesters bevinden zich o.a. fotografen, documentairemakers en journalisten.

We zijn trots op de uiteenlopende culturele, educatieve en sociale projecten in Zeeland die door onze Badmeesters zijn bedacht of waar we een steentje aan bijdragen. Naast allerhande andere klussen en projecten werken Badmeesters bijvoorbeeld samen aan De Baaierd, Solidarity University, de Kinderkunstweek.

Samenwerkingsprojecten: De Baaierd, Solidarity University, Kinderkunstweek
Een reizende herberg voor de Zeeuwse letteren, met literaire avonden doorheen de provincie, een tijdschrift én een gilde met schrijfbegeleiding? Dat is De Baaierd. En de conceptontwikkeling, communicatie, aanwezigheid op het web, vormgeving, organisatie, fondsenwerving, presentatie, redactie? Allemaal in handen van (oud-)Badmeesters.

De Solidarity University is een non-profit onderzoeksbureau dat complexe vraagstukken zoals bevolkingskrimp en re-integratie na kanker aanpakt. Denkers, professionals, patiënten, academici, kunstenaars, buurtbewoners, beleidsmakers: al wie maar betrokken is, wórdt ook daadwerkelijk betrokken. Daarbij tekenen Badmeesters voor de communicatie, website, vormgeving en toetsing van visie.

Iedereen kent de Kinderboekenweek. Maar kinderen bekend maken met beeldende kunst is net zo belangrijk. Zo ontstond de Kinderkunstweek. Elk jaar staat er een ander thema en hedendaagse kunstenaar centraal, waarrond de KKW lespakketten en kunstuitstapjes voor basisscholen verzorgt. En de Badmeesters? Die verzorgen de website, online omgeving, vormgeving, visiebewaking en een deel van de communicatie.

Waarom heet het Badhuis het Badhuis?
Ooit was hier in de straat het oude stadsbadhuis van Middelburg gevestigd: tienduizenden badgasten maakten na de Tweede Wereldoorlog gebruik van zestien douchecellen en twee badkuipen, in het Badhuis van de Familie Oldeman. Daarna kwamen er appartementen, die jaren later aan elkaar werden geschakeld tot redactieruimte van dagblad PZC. Vanaf 1998 kwamen hier de Kabinetten van De Vleeshal: een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst, met kantoren en een bibliotheek.

Nu ligt de focus op toegepaste kunst en innovatie. Als Stichting Badhuis Middelburg, opgezet om betaalbare werkplekken te faciliteren in de provinciehoofdstad van Zeeland. Kantoorruimte én broedplaats voor creatieve ondernemers. Om gefocust te kunnen werken, maar ook om dicht bij elkaar te zijn voor brainstormsessies en het delen van kennis en ervaring. Ieder heeft een eigen bureau, we delen vergaderplekken en een studio. Samen hebben we een gigantisch netwerk: lokaal, nationaal en verder. We zijn een non-profit stichting en dragen dit met elkaar.